Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmenizin vergi yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmesi için gerekli olan vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması konusunda profesyonel hizmet sunuyoruz. Vergi beyannamelerinin hatasız ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması, işletmenizin mali açıdan güvenliğini sağlamak ve olası cezaların önüne geçmek için kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 

Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gerçek kişiler ve işletmelerin yıllık gelirlerini beyan etmek zorundadır. Gelir vergisi beyannamesinin doğru hazırlanması, gelirlerinizi ve giderlerinizi yasal düzenlemelere uygun şekilde raporlayarak, vergi yükümlülüğünüzü belirler.

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi olan şirketlerin yıllık kazançlarını beyan ettikleri beyannamedir. Kurumlar vergisi beyannamesinin doğru ve eksiksiz hazırlanması, işletmenizin vergi yükümlülüğünün doğru hesaplanmasını ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.

 

Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında, işletmelerin aylık veya üç aylık periyotlarda KDV beyannamesi vermesi gerekmektedir. KDV beyannamesinin doğru hazırlanması ve zamanında sunulması, işletmenizin KDV yükümlülüğünü doğru şekilde yerine getirmesini sağlar.

 

Geçici Vergi Beyannamesi

İşletmelerin yıl içinde belirli dönemlerde (üç ayda bir) elde ettikleri kazançlar üzerinden ödemekle yükümlü oldukları geçici vergiyi beyan eder. Geçici vergi beyannamesinin doğru ve zamanında hazırlanması, yıl sonunda ödenecek vergi miktarının doğru hesaplanmasını ve mali planlamanın sağlıklı yapılmasını sağlar.

 

Muhtasar Beyanname

İşverenler tarafından çalışanlarına yapılan ödemeler üzerinden kesilen gelir vergisi ve stopajların beyan edildiği beyannamedir. Muhtasar beyannamenin doğru hazırlanması, işverenlerin çalışanlarına ilişkin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

 

Damga Vergisi Beyannamesi

Damga Vergisi Kanunu kapsamında, belirli belgeler üzerinden alınan vergilerin beyan edildiği beyannamedir. Damga vergisi beyannamesinin doğru hazırlanması, işletmenizin bu vergiyi zamanında ve doğru bir şekilde ödemesini sağlar.

 

E-Beyanname Hizmetleri

Tüm vergi beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanması ve sunulması işlemlerini de kapsayan hizmetimizle, işlemlerinizin hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. E-beyanname hizmetlerimizle, beyannamelerinizin elektronik ortamda güvenli bir şekilde iletilmesini ve onaylanmasını sağlıyoruz.

 

Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmenizin tüm vergi beyannamelerini mevzuata uygun, doğru ve eksiksiz şekilde hazırlayıp sunarak, vergi yükümlülüklerinizi zamanında yerine getirmenizi ve olası vergi cezalarından kaçınmanızı sağlıyoruz.