Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmenizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili tüm işlemlerini profesyonel bir şekilde yönetiyoruz. Çalışanlarınızın sosyal güvenlik haklarının korunması ve yasal yükümlülüklerinizi eksiksiz yerine getirmeniz için sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Çalışanlarınızın işe başlamadan önce SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin zamanında ve doğru şekilde hazırlanarak SGK’ya sunulması, çalışanlarınızın sosyal güvenlik haklarından yararlanmaya başlaması için önemlidir.

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Hazırlanması

Her ay çalışanlarınız için ödenmesi gereken sigorta primlerinin hesaplanması ve SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgelerinin doğru ve eksiksiz hazırlanması, işletmenizin prim borçlarının zamanında ödenmesini ve çalışanlarınızın sosyal güvenlik haklarının korunmasını sağlar.

 

İşten Ayrılış Bildirgesi

Çalışanlarınızın işten ayrılması durumunda, bu durumun SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşten ayrılış bildirgesinin zamanında ve doğru şekilde hazırlanarak SGK’ya sunulması, işten ayrılan çalışanlarınızın sosyal güvenlik haklarının korunmasına yardımcı olur.

 

İşyeri Bildirgesi

Yeni bir işyeri açılışında veya mevcut işyerinizde değişiklikler olduğunda, bu durumun SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşyeri bildirgesinin hazırlanması ve SGK’ya sunulması, işyerinizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.

 

Eksik Gün Bildirimi

Çalışanlarınızın aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Eksik gün bildiriminin doğru ve zamanında yapılması, çalışanlarınızın sigorta primlerinin eksiksiz olarak ödenmesini sağlar.

 

Rapor ve İstirahat İşlemleri

Çalışanlarınızın hastalık, doğum veya iş kazası gibi durumlarda aldıkları rapor ve istirahat sürelerinin SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Rapor ve istirahat işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması, çalışanlarınızın bu süre zarfında sosyal güvenlik haklarından yararlanmalarını sağlar.

 

Teşvik ve İndirimler

SGK tarafından sunulan teşvik ve indirimlerden yararlanabilmeniz için gerekli başvuruların yapılması ve takibi hizmetini sunuyoruz. Bu teşvik ve indirimlerle, sigorta prim maliyetlerinizi düşürebilir ve işletmenizin finansal yükünü hafifletebilirsiniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bildirimleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve SGK’ya bildirilmesi gereken işlemleri yönetiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bildirimlerinin doğru ve zamanında yapılması, işletmenizin yasal gerekliliklere uygun çalışmasını sağlar.

 

E-Bildirge Hizmetleri

SGK ile ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması için e-bildirge hizmetleri sunuyoruz. E-bildirge hizmetleri ile işlemlerinizin hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

 

Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmenizin SGK ile ilgili tüm işlemlerini mevzuata uygun, doğru ve eksiksiz şekilde yürüterek, çalışanlarınızın sosyal güvenlik haklarının korunmasını ve işletmenizin yasal yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesini sağlıyoruz.