Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, finansal zorluklarla karşı karşıya kalan işletmelere iflas ve reorganizasyon süreçlerinde kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Amacımız, işletmenizin en zor dönemlerinde size yol göstermek, mevcut durumunuzu iyileştirmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanıza yardımcı olmaktır.

 

Hizmetlerimiz:

 1. Finansal Durum Analizi: İşletmenizin mevcut finansal durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, sorunların kaynağını belirleriz.
 2. Kriz Yönetimi ve Acil Eylem Planları: Finansal kriz dönemlerinde hızlı ve etkili çözümler sunarak, işletmenizin kısa vadeli likidite sorunlarını aşmasına yardımcı oluruz.
 3. Borç Yeniden Yapılandırma: Alacaklılarla müzakereler yürüterek, borçların yeniden yapılandırılması ve ödeme koşullarının iyileştirilmesi için stratejiler geliştiririz.
 4. İflas Danışmanlığı: İşletmenizin iflas sürecinde yasal prosedürlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlar, iflas başvurularının hazırlanması ve sunulması konularında destek veririz.
 5. Reorganizasyon Planları: İşletmenizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için yeniden yapılandırma planları oluştururuz. Bu planlar, maliyet azaltma, verimlilik artırma ve yeni gelir kaynakları oluşturma stratejilerini içerir.
 6. Yeniden Finansman: İhtiyaç duyulan finansmanı sağlamak için uygun finansman kaynakları ve yöntemleri belirleyerek, işletmenizin likidite sorunlarını çözmesine yardımcı oluruz.
 7. Operasyonel İyileştirmeler: İş süreçlerinizi ve operasyonlarınızı yeniden yapılandırarak, verimliliği artıracak ve maliyetleri azaltacak çözümler sunarız.
 8. Hukuki Destek: İflas ve reorganizasyon sürecinde, yasal uyumluluk ve hukuki gereklilikler konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, işletmenizin hukuki risklerini minimize ederiz.
 9. Çalışan İlişkileri ve İK Yönetimi: Kriz dönemlerinde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için insan kaynakları stratejileri geliştirir ve uygularız.
 10. İzleme ve Raporlama: Reorganizasyon sürecinin etkinliğini izler, düzenli raporlamalarla işletmenizin ilerlemesini değerlendirir ve gerektiğinde stratejileri revize ederiz.

 

İflas ve reorganizasyon hizmetlerimiz ile işletmenizin zorlu finansal süreçlerini yönetmesine ve yeniden yapılanarak güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine yardımcı oluyoruz. Profesyonel ekibimizle, her adımda yanınızda olarak, finansal istikrarınızı ve sürdürülebilir başarınızı sağlamak için çalışıyoruz.

Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmelerin büyüme ve genişleme hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için kapsamlı Birleşme ve Satın Alma (M&A) hizmetleri sunuyoruz. M&A süreçleri, işletmelerin stratejik hedeflerine uygun olarak yeni fırsatları değerlendirmelerini, sinerji yaratmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

 

Hizmetlerimiz:

 1. Stratejik Planlama ve Değerlendirme: Birleşme veya satın alma sürecinin başlangıcında, işletmenizin stratejik hedeflerine uygun fırsatları değerlendirir ve bu fırsatların detaylı analizini yaparız.
 2. Hedef Şirket Araştırması ve Değerlendirmesi: Potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi, finansal performanslarının ve operasyonel yapılarının detaylı incelenmesi ile size en uygun seçenekleri sunarız.
 3. Değerleme ve Fiyatlandırma: Hedef şirketin değerlemesini yaparak, adil ve makul bir fiyat belirlenmesi sürecinde size rehberlik ederiz.
 4. Müzakere ve Sözleşme Hazırlığı: Birleşme veya satın alma sürecinde, taraflar arasındaki müzakereleri yönetir ve gerekli sözleşmelerin hazırlanmasını sağlarız.
 5. Due Diligence (Durum Tespiti): Hedef şirketin finansal, hukuki, operasyonel ve ticari durumunun detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayarak, potansiyel riskleri ve fırsatları ortaya koyarız.
 6. Finansman Yapılandırması: Birleşme veya satın alma işleminin finansmanı için en uygun yapılandırma seçeneklerini belirler ve bu süreçte size danışmanlık ederiz.
 7. Regülasyon ve Uyum: M&A sürecinde, yerel ve uluslararası regülasyonlara uyumu sağlamak için gerekli tüm yasal ve mali gereklilikleri yerine getiririz.
 8. Entegrasyon ve İyileştirme: Birleşme veya satın alma sonrasında, işletmenizin entegrasyon sürecini yönetir ve yeni yapının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli iyileştirmeleri gerçekleştiririz.
 9. Post-M&A Destek: Birleşme veya satın alma sonrasında, işletmenizin başarılı bir şekilde yeni yapıya adaptasyonunu sağlamak için sürekli destek sunarız.

 

Birleşme ve satın alma hizmetlerimiz ile işletmenizin büyüme ve genişleme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak, stratejik fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı oluyoruz. Profesyonel ekibimizle, her aşamada yanınızda olarak, M&A süreçlerinin sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz.

Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye pazarında başarılı bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yasal, mali ve operasyonel gereklilikleri anlamalarına yardımcı olarak, şirket kuruluşu ve işletme süreçlerinin sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz.

 

Hizmetlerimiz:

 1. Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışmaları: Türkiye pazarına giriş yapmayı planlayan yabancı yatırımcılar için pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları yaparak, potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında detaylı bilgi sunarız.
 2. Şirket Kuruluşu: Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de hızlı ve yasalara uygun bir şekilde kurulması için gerekli tüm işlemleri yürütürüz. Bu süreçte, yasal belgelerin hazırlanması, ticaret sicil kaydının yapılması ve vergi numarasının alınması gibi işlemler yer alır.
 3. Vergi ve Hukuk Danışmanlığı: Türkiye’deki vergi ve yasal düzenlemeler konusunda yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunarak, vergi avantajlarından yararlanmalarını ve yasal gerekliliklere uymalarını sağlarız.
 4. Muhasebe ve Finansal Hizmetler: Yabancı sermayeli şirketlerin muhasebe, finansal raporlama ve bütçeleme işlemlerini yönetiriz. Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlar hazırlayarak, global operasyonlarınızı destekleriz.
 5. İzin ve Lisans İşlemleri: Türkiye’de faaliyet göstermek için gerekli olan tüm izin ve lisansların alınması sürecinde yabancı yatırımcılara rehberlik ederiz.
 6. İnsan Kaynakları ve İş Hukuku Danışmanlığı: Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’deki insan kaynakları ve iş hukuku konularında destek sağlarız. Çalışma izinleri, SGK işlemleri ve iş sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunarız.
 7. Yerel İş Ortaklıkları ve İşbirlikleri: Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yerel iş ortakları ve işbirlikleri ile ilişkilerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı oluruz.
 8. Operasyonel Destek: Yabancı sermayeli şirketlerin günlük operasyonel ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayarak, iş süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunuruz.

 

Yabancı sermayeli şirketlere sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile Türkiye pazarında güçlü ve sürdürülebilir bir varlık oluşturmanız için yanınızdayız. Uzman ekibimizle, işletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, uluslararası başarıya ulaşmanızı sağlıyoruz.

Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmenizin tüm yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı şirket kuruluş ve tasfiye hizmetleri sunuyoruz. İşletmenizin kurulumu ve tasfiyesi süreçlerinde uzman ekibimizle yanınızda olarak, yasal gerekliliklerin ve prosedürlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz.

 

Şirket Kuruluş Hizmetlerimiz:

 1. İhtiyaç Analizi ve Danışmanlık: İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun şirket türünün (Anonim Şirket, Limited Şirket, Şahıs Şirketi vb.) belirlenmesi ve bu süreçte detaylı danışmanlık hizmeti sunulması.
 2. Yasal Belgelerin Hazırlanması: Şirket kuruluşu için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve ilgili resmi kurumlara sunulması.
 3. Ticaret Sicil İşlemleri: Ticaret sicil kaydı ve diğer yasal işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi.
 4. Vergi ve SGK Kayıtları: Vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının yapılması, vergi numarasının alınması.
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları: İşyeriniz için gerekli ruhsat ve izinlerin alınması, yasal mevzuata uygun hale getirilmesi.
 6. Kuruluş Sonrası Destek: Şirketinizin kuruluşundan sonraki süreçlerde de muhasebe, mali ve yasal konularda sürekli destek sağlanması.

 

Şirket Tasfiye Hizmetlerimiz:

 1. Tasfiye Kararı ve Planlaması: Şirket tasfiye sürecinin planlanması, tasfiye kararının alınması ve bu süreçte size danışmanlık hizmeti sunulması.
 2. Yasal Bildirimler: Tasfiye sürecine ilişkin yasal bildirimlerin ilgili kurumlara yapılması ve gerekli tüm belgelerin hazırlanması.
 3. Alacak ve Borçların Yönetimi: Şirketin alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve bu süreçlerin yönetimi.
 4. Mali Hesapların Kapatılması: Şirketin mali hesaplarının kapatılması, vergi beyannamelerinin verilmesi ve diğer mali işlemlerin tamamlanması.
 5. Sosyal Güvenlik İşlemleri: SGK ve diğer sosyal güvenlik işlemlerinin tasfiye sürecine uygun olarak tamamlanması.
 6. Ticaret Sicil Kapanışı: Şirketin ticaret sicil kaydının kapatılması ve tasfiye işlemlerinin resmen tamamlanması.

 

Şirket kuruluş ve tasfiye hizmetlerimiz ile işletmenizin tüm yasal süreçlerini güvence altına alarak, sorunsuz bir geçiş sağlamayı hedefliyoruz. Profesyonel ekibimizle her aşamada yanınızda olarak, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktan memnuniyet duyarız.