Türkiye’de inşaat sektörü hızla büyüyor ve genişliyor. Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanları gibi müteahhitlerin de bu alandaki yetkinliklerini belgelemeleri gerekiyor. İnşaat işlemleri gerçekleştirebilmek için müteahhitlerin bir müteahhitlik belgesi almaları zorunlu. Peki, müteahhitlik belgesi nasıl alınır ve bu belgelerin sınıfları nelerdir? İşte bu sorulara yanıt bulabileceğiniz kapsamlı bir rehber…

 

Müteahhitlik Belgesi Nedir?

 

Müteahhitlik yapabilmek için gereken belgeler ve yapılması gereken işlemler bulunur. Bir kişinin veya kurumun herhangi bir inşaat işlemi başlatabilmesi için müteahhit veya yüklenici olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu kanıt ise müteahhitlik belgesi ile sağlanır. Bu belge olmadan inşaat faaliyeti yürüten müteahhitler cezai işlemle karşılaşabilir. Müteahhitlik belgesi nasıl alınır sorusu, başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi için detaylı bilgi gerektirir.

 

Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır?

 

16 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile hem gerçek hem de tüzel kişilerin yapı müteahhidi yetki belge numarası almaları zorunlu kılınmıştır. Bu belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilir. Müteahhitlik yetki belgesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılması gerekir.

 

İlk defa müteahhitlik belgesi başvurusu yapacak veya belge yenileme talebinde bulunacak kişiler için ücretler il bazında değişiklik gösterir. Bu ücretleri, inşaat yapacağınız ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Ücreti öğrendikten sonra Halk Bankası aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili hesabına ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme dekontunu da başvuru sırasında teslim etmeniz gerekir.

 

Müteahhitlik belgesi alırken kendinizin hangi sınıfa dahil olduğunu bilmek ve hangi grupta belge alabileceğinizi öğrenmek önemlidir. Daha detaylı bilgi almak ve süreci bir mali müşavir ile yönetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Müteahhitlik Belgesi Sınıfları

 

Müteahhitler, “Yapı Müteahhitleri Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” ile 9 gruba ayrılmıştır. Bu gruplar A, B, C, D, E, F, G, H ve Geçici olarak sınıflandırılmıştır.

 

– A Grubu: İstenilen metrekarede inşaat yapabilirler. İş deneyim tutarı en az 130 milyon TL, yıllık usta işçi gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az sekiz olmalıdır.

– B Grubu: 65 bin metrekareye kadar inşaat yapabilirler. İş deneyim tutarı en az 91 milyon TL, yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az altı olmalıdır.

– C Grubu: 45 bin metrekareye kadar inşaat yapabilirler. İş deneyim tutarı en az 65 milyon TL, yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az üç olmalıdır.

– D Grubu: 43 milyon TL’den fazla iş deneyim tutarı olmalıdır. Yıllık usta iş gücü en az dokuz, teknik personel iş gücü en az iki olmalıdır.

– E Grubu: 21 milyon TL’den fazla iş deneyim tutarı olmalıdır. Yıllık usta iş gücü en az altı, teknik personel iş gücü en az iki olmalıdır.

– F Grubu: 6.5 milyon TL iş deneyim tutarı olmalıdır. Yıllık usta iş gücü en az üç, teknik personel iş gücü en az bir olmalıdır.

– G Grubu: 4.5 milyon TL iş deneyim tutarı olmalıdır. Yıllık usta iş gücü en az bir, teknik personel iş gücü en az bir olmalıdır.

– H Grubu: İş deneyimi veya iş gücü koşulu aranmaz, ancak maksimum 1800 metrekare inşaat yapabilirler.

– Geçici Grup: Mali, ekonomik, teknik veya mesleki yeterlilik aranmaz. Maksimum 500 metrekare olacak şekilde kendi evini yapmak isteyen herkes, yalnızca bir kereye mahsus geçici müteahhitlik belgesi alabilir.

 

Müteahhitlik Belgesi Başvuru Şartları

 

Müteahhitlik belgesi nasıl alınır sorusunun yanı sıra, başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Başvuru sırasında hazırlanması gereken evraklar, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve geçici müteahhitlik belgesi alacak kişiler için farklılık gösterir.

 

Gerçek Kişiler İçin Başvuru Süreci:

 

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hesabına yatırılması gereken ücreti ödeyerek alınan dekontun aslı

– Dilekçe

– Elektronik posta KEP adresi

– Doldurulmuş ve imzalanmış yapı müteahhidi yetki belgesi başvuru formu

– Ticaret veya sanayi odasından alınmış oda faaliyet belgesi

– İmza beyannamesi

– Kimlik fotokopisi

– Sicil durumu beyannamesi

– Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi

– Döner sermaye işletmesi müdürlüğünden alınan dekont

– Vergi levhası fotokopisi

– Ekonomik, mali ve teknik yeterliliğe ait belgeler

– İş deneyimini gösteren belgeler

 

Bu belgeleri hazırlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Süreci tek başına yönetmek istemiyorsanız, bir mali müşavirden destek alabilirsiniz.

 

Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süreci:

 

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hesabına yatırılması gereken ücreti ödeyerek alınan dekontun aslı

– Dilekçe

– Elektronik posta KEP adresi

– Ortaklık durum belgesi

– Kimlik fotokopisi

– Doldurulmuş ve imzalanmış yapı müteahhidi yetki belgesi başvuru formu

– Ticaret veya sanayi odasından alınmış oda faaliyet belgesi

– Ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti

– İmza beyannamesi

– Sicil durum beyanı

– Bildirim yükümlülüğü taahhütnamesi

– Döner sermaye işletmesi müdürlüğünden alınan dekont

– Ekonomik, mali ve teknik yeterliliğe ait belgeler

– İş deneyimini gösteren belgeler

– Vergi levhası fotokopisi

 

Bu belgeleri hazırlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

Şahıs ve Kooperatifler İçin Geçici Müteahhitlik Belgesi Başvuru Süreci:

 

– Halk Bankası’na gerekli ücreti yatırarak alınan dekontun aslı

– Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu (En az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmış)

– Kooperatif ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti

– Kooperatifin müteahhitliğe yetkili olduğuna dair genel kurul kararı

– Ticaret odası faaliyet belgesi aslı veya e-imzalı sureti

– Tapu aslı veya noter tasdikli sureti

– İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti

– Vekaletname (varsa)

– Dilekçe

– Başvuru formu

– Geçici müteahhitlik yetki belgesi kullanımına ilişkin bilgilendirme taahhütnamesi

– Yapı ruhsatı ön başvuru formu

 

Başvurunuzu bu belgelerle yapabilirsiniz.

 

İnşaat sektöründe faaliyet göstermek isteyen herkesin müteahhitlik belgesi alması gerekmektedir. Müteahhitlik belgesi almak için gerekli adımlar ve belgeler hakkında bilgi sahibi olmak, sürecin sorunsuz ilerlemesi için büyük önem taşır. Daha fazla bilgi almak ve bu süreci profesyonel bir şekilde yönetmek için Çam Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik firması olarak her zaman yanınızdayız.