Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, finansal zorluklarla karşı karşıya kalan işletmelere iflas ve reorganizasyon süreçlerinde kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Amacımız, işletmenizin en zor dönemlerinde size yol göstermek, mevcut durumunuzu iyileştirmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanıza yardımcı olmaktır.

 

Hizmetlerimiz:

  1. Finansal Durum Analizi: İşletmenizin mevcut finansal durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, sorunların kaynağını belirleriz.
  2. Kriz Yönetimi ve Acil Eylem Planları: Finansal kriz dönemlerinde hızlı ve etkili çözümler sunarak, işletmenizin kısa vadeli likidite sorunlarını aşmasına yardımcı oluruz.
  3. Borç Yeniden Yapılandırma: Alacaklılarla müzakereler yürüterek, borçların yeniden yapılandırılması ve ödeme koşullarının iyileştirilmesi için stratejiler geliştiririz.
  4. İflas Danışmanlığı: İşletmenizin iflas sürecinde yasal prosedürlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlar, iflas başvurularının hazırlanması ve sunulması konularında destek veririz.
  5. Reorganizasyon Planları: İşletmenizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için yeniden yapılandırma planları oluştururuz. Bu planlar, maliyet azaltma, verimlilik artırma ve yeni gelir kaynakları oluşturma stratejilerini içerir.
  6. Yeniden Finansman: İhtiyaç duyulan finansmanı sağlamak için uygun finansman kaynakları ve yöntemleri belirleyerek, işletmenizin likidite sorunlarını çözmesine yardımcı oluruz.
  7. Operasyonel İyileştirmeler: İş süreçlerinizi ve operasyonlarınızı yeniden yapılandırarak, verimliliği artıracak ve maliyetleri azaltacak çözümler sunarız.
  8. Hukuki Destek: İflas ve reorganizasyon sürecinde, yasal uyumluluk ve hukuki gereklilikler konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, işletmenizin hukuki risklerini minimize ederiz.
  9. Çalışan İlişkileri ve İK Yönetimi: Kriz dönemlerinde çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için insan kaynakları stratejileri geliştirir ve uygularız.
  10. İzleme ve Raporlama: Reorganizasyon sürecinin etkinliğini izler, düzenli raporlamalarla işletmenizin ilerlemesini değerlendirir ve gerektiğinde stratejileri revize ederiz.

 

İflas ve reorganizasyon hizmetlerimiz ile işletmenizin zorlu finansal süreçlerini yönetmesine ve yeniden yapılanarak güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine yardımcı oluyoruz. Profesyonel ekibimizle, her adımda yanınızda olarak, finansal istikrarınızı ve sürdürülebilir başarınızı sağlamak için çalışıyoruz.