Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, işletmenizin bordrolama ve maaş hesaplamaları ile ilgili tüm süreçlerini profesyonel ve eksiksiz bir şekilde yönetiyoruz. Çalışanlarınızın maaşlarının doğru ve zamanında hesaplanması, bordrolarının hazırlanması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi konularında size destek sağlıyoruz. Hizmetlerimiz şunları kapsamaktadır:

 

Maaş Hesaplamaları

Çalışanlarınızın aylık maaşlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde hesaplanması, işveren olarak sizin yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olur. Brüt ve net maaş hesaplamaları, vergi kesintileri, SGK primleri, fazla mesai ücretleri, ikramiye ve diğer yan hakların hesaplanması hizmetlerini sunuyoruz.

 

Bordro Hazırlama

Çalışanlarınızın maaş bordrolarının hazırlanması ve her ay düzenli olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bordro hazırlama hizmetlerimiz, çalışanlarınızın maaş detaylarını, vergi ve prim kesintilerini, fazla mesai ücretlerini ve diğer yan haklarını içerecek şekilde profesyonelce gerçekleştirilir.

 

Yıllık İzin ve Kıdem Tazminatı Hesaplamaları

Çalışanlarınızın yıllık izin haklarının doğru bir şekilde takip edilmesi ve kullanımlarının kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca, işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplamaları da önemlidir. Bu süreçlerin doğru ve yasalara uygun bir şekilde yönetilmesi, işveren olarak sizin sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardımcı olur.

 

Vergi ve SGK Bildirimleri

Çalışanlarınızın maaşlarına ilişkin vergi kesintileri ve SGK primlerinin doğru bir şekilde hesaplanarak ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. Vergi beyannameleri ve SGK bildirimlerinin doğru ve zamanında yapılması, cezai durumlardan kaçınmanıza yardımcı olur.

 

Ücret Pusulalarının Hazırlanması

Her çalışanın maaş detaylarını içeren ücret pusulalarının düzenli olarak hazırlanması ve çalışanlara sunulması gerekmektedir. Ücret pusulalarının hazırlanması ve çalışanlara teslim edilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

 

Fazla Mesai ve Ek Ödeme Hesaplamaları

Çalışanlarınızın fazla mesai yapması durumunda, fazla mesai ücretlerinin doğru bir şekilde hesaplanması ve bordrolara yansıtılması gerekmektedir. Ayrıca, prim, ikramiye ve diğer ek ödemelerin hesaplanması hizmetlerini de sağlıyoruz.

 

Yasal Değişikliklerin Takibi

Bordrolama ve maaş hesaplamalarında yasal mevzuat değişikliklerinin takibi önemlidir. Mevzuattaki değişiklikleri sürekli olarak takip ederek, işletmenizin yasal gerekliliklere uygun hareket etmesini sağlıyoruz.

 

Gizlilik ve Güvenlik

Çalışanlarınızın maaş ve bordro bilgilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşır. Tüm bordrolama ve maaş hesaplama süreçlerinde gizlilik ve güvenlik prensiplerine bağlı kalarak, bilgilerinizi koruma altına alıyoruz.

 

Çam Muhasebe ve Mali Hizmetler olarak, bordrolama ve maaş hesaplamaları süreçlerinizi en etkin ve doğru şekilde yöneterek, işletmenizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine ve çalışanlarınızın memnuniyetinin artmasına katkıda bulunuyoruz.