İzmir Bornova’da hizmet veren Çam Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Mali Hizmetler, 2024 yılı için geçerli olacak resmi fiyat tarifesini siz değerli müşterilerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyar. Bu fiyat listesi, TÜRMOB tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Muhasebe Hizmetleri

 

İşletme Defteri

– Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım:

– İşçisiz: 640 TL

– 1-3 İşçili: 720 TL

– 4-9 İşçili: 950 TL

– 10-49 İşçili: 1.130 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.480 TL

– İmalat-İnşaat:

– İşçisiz: 970 TL

– 1-3 İşçili: 1.010 TL

– 4-9 İşçili: 1.170 TL

– 10-49 İşçili: 1.280 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.670 TL

– Zirai Kazançlar:

– İşçisiz: 640 TL

– 1-3 İşçili: 720 TL

– 4-9 İşçili: 820 TL

– 10-49 İşçili: 1.130 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.480 TL

– Apartman ve Site Yönetimi:

– İşçisiz: 680 TL

– 1-3 İşçili: 720 TL

– 4-9 İşçili: 820 TL

– 10-49 İşçili: 970 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.240 TL

– Dernek ve Vakıflar:

– İşçisiz: 720 TL

– 1-3 İşçili: 780 TL

– 4-9 İşçili: 870 TL

– 10-49 İşçili: 1.050 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.360 TL

 

Serbest Meslek Kazanç Defteri

– İşçisiz: 1.050 TL

– 1-3 İşçili: 1.170 TL

– 4-9 İşçili: 1.280 TL

– 10-49 İşçili: 1.460 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.900 TL

 

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma

– Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler:

  – Hizmet:

– İşçisiz: 1.500 TL

– 1-3 İşçili: 1.960 TL

– 4-9 İşçili: 2.370 TL

– 10-49 İşçili: 2.410 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.130 TL

  – Alım-Satım:

– İşçisiz: 1.690 TL

– 1-3 İşçili: 2.140 TL

– 4-9 İşçili: 2.550 TL

– 10-49 İşçili: 2.600 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.380 TL

  – İmalat-İnşaat:

– İşçisiz: 1.810 TL

– 1-3 İşçili: 2.370 TL

– 4-9 İşçili: 2.680 TL

– 10-49 İşçili: 2.780 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.610 TL

 

Hisseli Komandit ve Limited Şirketler

– Hizmet:

– İşçisiz: 2.220 TL

– 1-3 İşçili: 2.370 TL

– 4-9 İşçili: 2.410 TL

– 10-49 İşçili: 2.550 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.320 TL

– Alım-Satım:

– İşçisiz: 2.410 TL

– 1-3 İşçili: 2.450 TL

– 4-9 İşçili: 2.600 TL

– 10-49 İşçili: 2.680 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.480 TL

– İmalat-İnşaat:

– İşçisiz: 2.600 TL

– 1-3 İşçili: 2.680 TL

– 4-9 İşçili: 2.780 TL

– 10-49 İşçili: 2.860 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.730 TL

 

Anonim Şirketler ve İş Ortaklıkları

– Hizmet:

– İşçisiz: 3.010 TL

– 1-3 İşçili: 3.320 TL

– 4-9 İşçili: 3.690 TL

– 10-49 İşçili: 4.140 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 5.380 TL

– Alım-Satım:

– İşçisiz: 3.320 TL

– 1-3 İşçili: 3.690 TL

– 4-9 İşçili: 4.060 TL

– 10-49 İşçili: 4.450 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 5.790 TL

– İmalat-İnşaat:

– İşçisiz: 3.690 TL

– 1-3 İşçili: 4.060 TL

– 4-9 İşçili: 4.450 TL

– 10-49 İşçili: 4.820 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 6.260 TL

 

Kooperatifler

– Köy Kalkınma ve Orman:

– İşçisiz: 970 TL

– 1-3 İşçili: 1.010 TL

– 4-9 İşçili: 1.130 TL

– 10-49 İşçili: 1.170 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.550 TL

– Esnaf Kefalet:

– İşçisiz: 1.010 TL

– 1-3 İşçili: 1.130 TL

– 4-9 İşçili: 1.170 TL

– 10-49 İşçili: 1.280 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.670 TL

– Turizm-Tüketim:

– İşçisiz: 2.220 TL

– 1-3 İşçili: 2.410 TL

– 4-9 İşçili: 2.680 TL

– 10-49 İşçili: 2.780 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.610 TL

– Taşımacılık:

– İşçisiz: 2.410 TL

– 1-3 İşçili: 2.680 TL

– 4-9 İşçili: 2.860 TL

– 10-49 İşçili: 2.900 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 3.790 TL

– Üretim-Satış ve Yapı (İhale Usulü):

– İşçisiz: 2.600 TL

– 1-3 İşçili: 2.860 TL

– 4-9 İşçili: 3.050 TL

– 10-49 İşçili: 3.090 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 4.020 TL

– Yapı (Emanet Usulü):

– İşçisiz: 2.780 TL

– 1-3 İşçili: 3.050 TL

– 4-9 İşçili: 3.230 TL

– 10-49 İşçili: 3.320 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 4.310 TL

 

Dernek ve Vakıflar

– Merkez:

– İşçisiz: 970 TL

– 1-3 İşçili: 1.010 TL

– 4-9 İşçili: 1.050 TL

– 10-49 İşçili: 1.360 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 1.770 TL

– Şube:

– İşçisiz: 410 TL

– 1-3 İşçili: 560 TL

– 4-9 İşçili: 640 TL

– 10-49 İşçili: 720 TL

– 50 ve Daha Fazla İşçili: 950 TL

 

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

– Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri: 2.370 TL

– Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri: 1.500 TL

– Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri: 560 TL

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

– 2.370 TL

 

 Diğer Beyannameler

– KDV, ÖTV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal Vergisi: 1.500 TL

– Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer Beyan ve Bildirimler: 680 TL

– Turizm Payı ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: 250 TL

 

Diğer Beyannameler (Devam)

– Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan 4 Sıra Nolu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanması Hakkında Genel Tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Ek-4’te belirtilen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti:

– Aylık KDV E-Beyanname: 140 TL

– 3 Aylık Muhtasar E-Beyanname: 140 TL

– Geçici E-Beyanname: 140 TL

– Yıllık E-Beyanname: 140 TL

– Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Muhtasar Beyanname: 140 TL

– Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Bildirge (SGK): 140 TL

– Apartman Yönetimleri İçin Verilecek E-Bildirge (SGK, MUHTASAR): 210 TL

– Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: 100 TL

– Turizm Katılım Payı Beyannamesi: 100 TL

– Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi: 870 TL

– Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi: 1.550 TL

– Değerli Konut Vergisi Beyannamesi: 1.750 TL

– Gerçek Faydalanıcı Bildirimi: 1.240 TL

– B-TRANS Bildirimleri: 1.340 TL

– Tarifede Belirtilmeyen Diğer Beyannameler: 100 TL

 

Basit Usul Kapsamında Defter Beyan Sistemi Uygulaması

– İşçisiz: 160 TL

– İşçili: 230 TL

 

Kuruluş İşlemleri

– Şahıs İşletmeleri:

– İşçisiz: 600 TL

– İşçili: 760 TL

– Adi Ortaklıklar: 1.190 TL

– Kollektif ve Adi Komandit Şirketler: 1.380 TL

– Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler: 2.990 TL

– Anonim Şirketler: 3.250 TL

– Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu: 6.510 TL

– Dernekler: 2.990 TL

– Vakıflar: 2.990 TL

– Şube Açılışları:

– İl Sınırlarında: 760 TL

– İl Dışında: 1.500 TL

 

Değişiklikler

– Adres Değişikliği: 1.170 TL

– Pay Devirleri: 1.500 TL

– Ana Sözleşme Değişiklikleri:

– Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler ile Kooperatifler: 1.500 TL

– Hisseli Komandit ve Limited Şirketler: 1.870 TL

– Anonim Şirketler: 2.180 TL

– Sermaye Artırımı:

– Limited Şirketler: 5.600 TL

– Anonim Şirketler: 7.500 TL

– Şekil Değiştirme:

– Birleşme: 7.620 TL

– Bölünme: 8.940 TL

– Nevi Değişikliği: 6.260 TL

– Genel Kurul İşlemleri:

– İlanlı: 3.730 TL

– İlansız: 1.870 TL

– Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporları:

– Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu: 3.280 TL

– Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu: 3.280 TL

– Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu: 3.280 TL

– Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu: 3.280 TL

– Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu: 3.280 TL

– Öz Sermaye Tespit Raporu: 3.280 TL

 

Diğer İşlemler

– Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi: 3.690 TL

– Marka Tescili, Patent: 4.680 TL

– İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu (KİK) Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi: 1.170 TL

– Kamu İhale Kanunu Tebliği Kapsamında Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman Tespitine İlişkin Rapor: 9.110 TL

– Avrupa Birliği Fonlarından Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 11.600 TL’den Az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır (TL/Saat): 1.090 TL

– Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 5.790 TL’den Az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır (TL/Saat): 1.090 TL

– Yerli Malı Tebliği Kapsamında “Yerli Katkı Oranı” Tespitine İlişkin Rapor: 9.110 TL

– Yatırım Teşvik ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemleri: 9.110 TL

– TÜİK Bildirimleri:

– Hizmet: 450 TL

– İmalat: 560 TL

– KOSGEB Başvuruları:

– Gerçek Kişiler: 1.590 TL

– Tüzel Kişiler: 2.180 TL

– Sağlanan Destek ve Kredi Üzerinden: %05

 

Diğer İşlemler (Devam)

– Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları: 4.780 TL

– TTK’ya Göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması: 4.780 TL

– Meslek Odası Kayıt İşlemleri: 620 TL

– Sanayi Sicil Cetveli: 620 TL

– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 11.600 TL’den Az Olmamak Üzere, Saat Esasına Göre Ücret Alınır (TL/Saat): 1.090 TL

 

Vergi ve SGK İşlemleri Takibi

– Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden): %3

– Vergi İstisna ve Muafiyetleri: 2.180 TL

– Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri: %2

– Vergi İndirimi: 1.500 TL

– Düzeltme Talepleri: 1.870 TL

– Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi (yıllık): 1.870 TL

– Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat): 1.280 TL

 

Uyuşmazlık ve Uzlaşma

– 3.690 TL’den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden: %2

 

Danışmanlık Hizmetleri

Sürekli Danışmanlık (Aylık)

– Bir önceki yıl net satışları 23.764.530 TL’den az olan firmalarda: 4.680 TL

– Bir önceki yıl net satışları 63.377.220 TL’den az olan firmalarda: 5.600 TL

– Bir önceki yıl net satışları 158.458.430 TL’den az olan firmalarda: 9.370 TL

– Bir önceki yıl net satışları 475.398.440 TL’den az olan firmalarda: 14.010 TL

– Bir önceki yıl net satışları 475.398.440 TL’yi aşan firmalarda: 18.000 TL

 

(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 640 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)

 

Arızi Danışmanlık (Saat Ücreti)

– Büroda: 1.690 TL

– İlgili işletmede: 2.370 TL

 

Kontrol ve Revizyon İşlemleri

– (14.010 TL’den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.

 

Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması

– Hizmet-Alım/Satım İşletmesi: 5.600 TL

– İnşaat-İmalat İşletmesi: 9.270 TL

 

Ortaklık İşlemleri

Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (Aylık)

– Banka ve Sigorta Şirketleri: 5.600 TL

– Halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar: 2.780 TL

– Diğer Şirketler: 1.870 TL

 

Tasfiye (Her Hesap Dönemi İçin)

– Şahıs Firmaları: 1.870 TL

– Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler: 2.780 TL

– Kooperatifler: 6.510 TL

– Hisseli Komandit ve Limited Şirketler: 8.360 TL

– Anonim Şirketler (SPK’ya Dahil Olmayanlar): 11.000 TL

– Anonim Şirketler (SPK’ya Dahil Olanlar): 14.010 TL

 

Bilirkişilik

– Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için: 4.680 TL

– Sermaye Artırımı İşlerinde: 3.690 TL

– 2.780 TL’den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların: %01

– Diğer Bilirkişiliklerde: 12.010 TL

 

Hakemlik

– 11.190 TL’den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.

 

Fizibilite Raporu

– 11.190 TL’den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır:

– Toplam yatırım tutarı 18.691.740 TL’ye kadar olanlardan: %004

– Sonra gelen 93.485.930 TL için: %001

– 112.177.670 TL’yi aşan kısım için: %0005

 

İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi

– Her bir tespit için 6.550 TL’den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.

– Standart saat ücreti (1.380 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

 

Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Hesaplarının Denetimi (Her Hesap Dönemi İçin)

– İktisadi İşletmesi Olmayanlar: 9.270 TL

– İktisadi İşletmesi Olanlar:

– Gelirleri 31.688.610 TL’ye kadar olanlarda: 19.010 TL

– 31.688.610 TL’yi aşan kısım için: %005

 

SPK ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetim İşlemleri

– SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (1.810 TL/saat) olarak uygulanır.

– 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin %50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 50 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.

 

Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri

– 9.290 TL’den az olmamak üzere;

– Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)

– İlk 32.717.350 TL için: %003

– Sonra gelen 65.434.680 TL için: %002

– 98.152.040 TL’yi aşan kısım için: %001

– Veya kredi tutarının,

– İlk 4.702.490 TL için: %03

– Sonra gelen 5.848.570 TL için: %01

– 10.551.050 TL’yi aşan kısım için: %005

– A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı 19.010 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır.

– Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.

 

SGK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İnceleme

– Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 4.590 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;

– İlk 13.106.960 TL için: %02

– Sonra gelen 13.106.960 TL için: %01

– Sonra gelen 52.427.820 TL için: %005

– Sonra gelen 104.855.630 TL için: %001

– Sonra gelen 209.711.250 TL için: %0005

– Aşan kısım için: %0001

 

Notlar:

  1. Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.
  2. Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.
  3. Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.
  4. 12/01/2011 ve 6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 283’üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

 

Bu fiyat listesi, İzmir Bornova’da hizmet veren Çam Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Mali Hizmetler tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Detaylı bilgi ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.